Ieder mens, elke organisatie komt op punten waar een volgende stap zich aandient. Je weet het en iedereen voelt het. Het kan dan helpen om in gesprek te gaan om het ontluikende perspectief verder zichtbaar te maken, focus aan te brengen in het handelen of om handvatten te creëren om flexibel en creatief om te gaan met de aanstaande verandering. Je bent meer dan welkom!

Paul J. Edauw MSc MBA

Over Paul Edauw

Al vroeg in mijn leven was ik geinteresseerd in de chemie en veranderingsprocessen, de essentie van scheikunde. Na mijn stage als chemisch analist bij Koninklijke Shell ben ik in Leiden begonnen aan de studie Scheikunde die ik, eigenlijk te snel, met veel plezier binnen 5 jaar heb afgerond. Ik ben afgestudeerd als Moleculair Geneticus.

Daarna heb ik ervoor gekozen om mij te bekwamen op het gebied van management en marketing; de combinatie scheikunde en een Master in Business Administratie leek mij een unieke combinatie. Wat ook bleek na het afronden van de opleiding aan de Rotterdam School of Management in 1987. Direct na het behalen van de MBA-graad ben ik bij DSM begonnen als Business Analist. Ik heb hier in de samenwerking met specialisten veel profijt gehad van mijn chemie-achtergrond. Ik heb uiteindelijk 10 jaar bij DSM gewerkt, onder andere als Business Development Manager in de Verenigde Staten.

Na een aantal ingrijpende ervaringen in mijn privéleven heb ik het roer omgegooid en ben mij gaan richten op het fenomeen van Persoonlijke Ontwikkeling. Mijn aangeboren nieuwsgierigheid naar verandering kwam ook hier opnieuw goed van pas en kon ik op een innovatieve manier inzetten als directeur van een non-profit organisatie op gebied van persoonlijk welzijn en gezondheid.

In het begin van de 21ste eeuw ben ik een loopbaan- en re-integratiebedrijf gestart dat op een vernieuwende manier te werk ging, namelijk vanuit een besef dat iedereen er toe doet en iedereen meedoet. Voorop staat hierbij het individu en de intrinsieke drang naar autonomie, authenticiteit en relatie, een wetenschap die ik van professor Luc Stevens heb geleerd.

Vanuit al deze ervaringen heb ik mijzelf tevens ingezet voor de ontwikkeling van diverse zakelijke initiatieven, wat je business development zou kunnen noemen. Daarnaast richt ik mij nu voornamelijk op professionals, leidinggevenden en ondernemers om meer zin te krijgen in de dingen die ze doen en vanuit waarde en betekenis te werken. Hierbij maak ik optimaal gebruik van mijn expertise op zowel het gebied van persoonlijke ontwikkeling alsmede ontwikkeling van organisaties.

Paul praat

Af en toe deelt Paul zijn blik op actuele maatschappelijke thema’s met de wereld. Zin om te luisteren? Ga naar onderstaande video’s.